מהו ביטוח דירה?
ביטוח דירה מורכב מכיסוי למבנה ומכיסוי לתכולת הדירה.  ניתן לרכוש כל אחד מהכיסויים בנפרד או את שניהם ביחד.
• ביטוח מבנה
• ביטוח תכולה
• פוליסת ביטוח תקנית
ביטוח מבנה : 
ביטוח המכסה את כל הנזקים שייגרמו למבנה הבית עצמו, כלומר, כל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע. לדוגמה, קירות, מתקני הסקה, מערכות סולריות שערים וכו'. הביטוח מופעל בעת אירוע ביטוחי כמו שריפה, פיצוץ צנרת, נזק בזדון וכו'. הביטוח אינו מכסה אץ עלות הקרקע.

כיצד נקבע ערך המבנה ?
הסכום לביטוח של מבנה הדירה הינו עלות בנייתה מחדש. לכן, אין משמעות לעלות הקרקע. חישוב עלות הבניה נעשה על ידי הכפלת גודל הדירה ברוטו במונחים של מטר רבוע בעלות הבניה. עלות בניה סטנדרטית נעה בטווח של 600$ עד 1000$, ומעבר לכך, כאשר מדובר בסטנדרט בניה גבוה במיוחד.

ביטוח תכולה :
ביטוח זה מכסה כל נזק שייגרם לתכולת בתוך הבית בהתאם לסיכומים המפורטים בפוליסה מפני אירוע ביטוחי כדוגמת  שריפה, גניבה, התפוצצות, נזקי טבע – סופה וסערה וכו'.

כיצד נקבע ערך התכולה ?
הסכום לביטוח הינו סך כל עלות הפריטים אותם בחר המבוטח לכלול בפוליסה. על פרוט הפריטים ועלותם להופיע בכתב הפוליסה.

מהי פוליסת ביטוח תקנית  ?
פוליסה תקנית הינה נוסח פוליסה שנקבע בתקנות המפקח על ביטוח ובפיקוחו. הנוסח מכיל את כל הכיסויים והשירותים שעל חברות הביטוח לכלול הפוליסה אותה הן מוכרות. חברות ביטוח מחויבות לנוסח התקני ואינן יכולה לגרוע ממנו. למעשה חברות הביטוח יכולות להוסיף או לבצע שינויים בפוליסה רק במידה והשינוי הינו לטובת המבוטח. לכן מומלץ לעבור השוואת הכיסוי הניתן עבור ביטוח דירה בין סוכנים וחברות ביטוח שונות. גם במידה והמחיר זהה חשוב לקיים השוואה לגבי הכיסויים הניתנים מעבר לפוליסת ביטוח דירה התקנית.

לקוח יקר , 
נא מלא את השדות המבוקשים ונחזור אליך בהקדם האפשרי. 
 
טלפון      03-7528800

דוא"ל      shai@emerald-ins.co.il

כתובת     רח' הסיבים 13, פתח תקווה